1. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s týmito Pravidlami používania stránky www.cestujemelacno.sk.

2. Všetky texty na tejto webovej stránke podliehajú autorským právam. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom ďalej šíriť obsah webovej stránky www.cestujemelacno.sk. Pri prípadnom porušení zákona č 185/2015 Z. z., zahrnutého aj v týchto podmienkach používania stránky www.cestujemelacno.sk máme právo požiadať o vyplatenie sankčnej pokuty v hodnote až do 500 €. Ak nebude táto sankčná pokuta vyplatená, priestupok bude nahlásený ministerstvu, a bude sa účtovať finančná sankcia, ktorá môže dosiahnuť až 50 000 €, podľa zákona č 185/2015 Z. z. § 156.

3. Nie sme cestovná kancelária ani cestovná agentúra. Rezervácie si vykonávajú naši čitatelia sami pomocou rezervačných portálov. Nijakým spôsobom nezodpovedáme za prípadné škody spôsobené rezerváciou.

4. Za pravdivosť informácií uvedených na tomto webe nijakým spôsobom neručíme. Informácie sú len informačné alebo boli platné v čase písania článku.

5. Používaním tejto stránky súhlasíte s využívaním súborov cookies.

 

Cestujemelacno.sk

Jakub Aštary
911 05 Trenčín
info@cestujemelacno.sk