Foto: shutterstock.com

Foto: shutterstock.com

Pri oneskorení letu o viac ako 3 hodiny či pri jeho zrušení majú cestujúci nárok na odškodné až 600 € a to na lety až 2 roky spätne!

Na kompenzáciu má cestujúci právo aj v tom prípade, že let bol presmerovaný na iné letisko, bola Vám znížená prepravná trieda alebo vám bol odoprený nástup na palubu lietadla.

Získajte odškodnenie

Náhrada za omeškaný let

Ak meškanie nie je spojené s mimoriadnymi okolnosťami, výška odškodného sa odvíja od vzdialenosti daného letu:
250 EUR – let kratší ako 1 500 km
400 EUR – let v EÚ od 1 500 km alebo let mimo EÚ od 1 500 do 3 500 km
600 EUR – let dlhší ako 3 500 km

Medzi mimoriadne okolnosti patrí nepriaznivé počasie, štrajk zamestnancov na letisku, politické nepokoje alebo zrážka lietadla s vtákom.

Odoprenie nástupu na palubu lietadla

O neoprávnenom odmietnutí nástupu do lietadla, hovoríme vtedy ak má cestujúci všetky dokumenty v poriadku, dorazil na letisko včas a dopravca cestujúceho vyradil z prepravy iba kvôli tomu, že na palube nie je miesto.

Odoprenie nástupu na palubu lietadla je oprávnené ak neplníte podmienky, určené dopravcom. Musíte mať platnú letenku a rezerváciu na daný let, musíte sa dostaviť k odbaveniu v predom daných lehotách a Váš zdravotný stav musí byť vhodný pre cestu lietadlom.

Ak tento základ cestujúci nedodrží, cestujúci nemusí byť prijatý k preprave a dopravca tým nemá žiadne povinnosti. Stáva sa to čoraz častejšie pretože letecké spoločnosti predajú viac leteniek než koľko je miesta v lietadle. Na čo máte nárok?

Na letisku by vám mali vrátiť cenu letenky alebo by vás mali presmerovať. Pri výbere presmerovania máte zároveň nárok na primerané občerstvenie a prípadné ubytovanie. Nárok na finančné odškodnenie majú cestujúci v oboch prípadoch za spôsobené problémy. Odškodnenie sa pohybuje v závislosti na dĺžke letu:

250 EUR v prípade letu do 1 500 km
400 EUR na let v EÚ od 1 500 km alebo let mimo EÚ od 1 500 do 3 500 km
600 EUR v prípade letu 3 500 km a viac

Získajte odškodnenie

Stratená batožina

Náhradu škody je možné žiadať aj v prípade stratenej batožiny.
Letecký dopravca je zodpovedný nie len za prepravu osôb, ale tiež za prepravu batožiny. Ak sa cestujúcemu stane, že letecký dopravca stratí alebo poškodí batožinu, je povinný nahradiť vzniknutú škodu.
Náhrada za poškodenú alebo stratenú batožinu je stanovená maximálna výška odškodnenia, ktorú je možné po leteckej spoločnosti požadovať. Ide o sumu cca 1400 EUR za jednu batožinu.
Dôležité sú lehoty:
Poškodenú batožinu je potrebné písomne reklamovať u leteckej spoločnosti do 7 dní.
Omeškaná batožina sa stáva stratenou po 21 dňoch od príletu lietadla. Po tomto termíne je možné za omeškanie batožiny žiadať náhradu.
Pokiaľ Vám letecká spoločnosť odmietne za stratenú či poškodenú batožinu zaplatiť odškodnenie, máte až 3 roky na podanie žaloby. Lehota sa počíta odo dňa letu.

Nároky vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ a platí pre všetkých občanov Európskej únie.

Na webe ClaimAir.com si môžete zadarmo overiť, či máte právo na odškodnenie. Stačí kliknúť na obrázok nižšie:

Získajte odškodnenie